Místní knihovna Svojkov


Fotogalerie 2019

Vesnice roku 2019 - vítěz krajského kola
Soutěž se konala 12. června, kdy přihlášený Svojkov navštívila krajská hodnotitelská komise. Knihovnu a kroniku obce představila knihovnice a kronikářka paní Jiřina Tomšová.
Komise rozhodla o výsledku soutěže, kde naše obec zvítězila v krajském kole a získala tak zlatou stuhu.


práce v knihovně


dubnová aktualizace fondu a přechod na knihovní systém Tritius
 


březnová výstavka knih pro děti
Vítání občánků 9. února 2019

 

Kontakt: 471 53 Svojkov 12  E-mail: svojkov@seznam.cz